zondag 20 september 2015

Lijk jij op mij?

Vraag 8 uit de SQ test (spiritueel quotiënt) luidt “Ik zie anderen als….”
Het antwoord dat 4 punten scoort is “het zelfde als mij zelf”

H
oezo? Hetzelfde? Zijn wij echt allemaal uit hetzelfde hout gesneden?


Of je nu wel of niet gelooft in de Bijbel, de Koran of luistert naar de woorden van Boeddha, de geleerde Leucippus uit het Oude Griekenland; er worden wijze dingen gezegd waarvan ik mij wel eens afvraag “hoe wisten ze dat?”
Volgens de Bijbel is de mens gemaakt uit het stof der aarde
“want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Genesis 3:19b”

Hoe wisten ze dat al duizenden jaren geleden terwijl pas aan het einde van de negentiende eeuw chemische technieken werden ontwikkeld die zo precies waren dat protoplasma en minerale overblijfselen van het menselijk lichaam konden worden geanalyseerd. Uit deze chemische analyse blijkt dat dat de mens gemaakt is uit hetzelfde materiaal als het stof der aarde.

Ik zet een lijstje neer van de mineralen waar de mens (als deze 57 kilo weegt) uit bestaat.
Het lijstje van stoffen: Calcium 43,5 % Fosfor 29,1 % Zwavel 7 %  Natrium 4,3 % Chloor 4,3 % Magnesium 1,4 % Potas 10,2 % IJzer 0,1 % plus nog wat sporen Jodium, Silicum, Mangaan en, koper. Daaruit blijkt dat de mens uit stof bestaat, zoals de Bijbel het heilige Schrift duizenden jaren geleden al gezegd heeft.
“Gelijk zich een vader over zijn kinderen, ontfermt zich de Here over wie Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:13-14).

Daarnaast realiseren zich weinig mensen dat de mens en al het andere leven op aarde opgebouwd zijn uit materiaal dat ooit gevormd is in het centrum van sterren. Als er niet zoveel generaties sterren waren geweest voordat de zon en de aarde ontstonden, dan was er op aarde nu geen zuurstof, fosfor, calcium en al die andere elementen die nodig zijn voor het leven. En dus zou er geen leven mogelijk zijn op aarde. Wij zijn dus gemaakt uit stof der aarde en dus ook uit sterrenstof!

Het hele universum bestaat uit sterren, planeten en uit eindelijk uit atomen, piepkleine deeltjes waaruit alles wat we kunnen waarnemen is opgebouwd. De geleerde
Leucippus uit het Oude Griekenland sprak al over atomen en de lege ruimte tussen de kleine deeltjes.
Atomen bestaan in vele verschillende grootten. Je kunt je ze voorstellen als legoblokjes; ze zijn er in allerlei soorten, kleuren en maten en je kunt er alles mee bouwen. En dan vraag ik mij af “Wie zou ons hebben gebouwd?” of zijn wij “toevallig” ontstaan?
Het idee dat wij bewust zijn gemaakt bevalt mij beter ;)

De kwantumfysica is een relatief recente tak van de natuurkunde en houdt zich bezig met de studie van de bouwstenen binnen in het atoom. De wetenschap werd op zijn kop gezet toen de kwantumfysica aantoonde er heel andere natuur wetten gelden dan tot nu toe werd aangenomen. De kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat. Alles is één en verbonden met alles en iedereen. In de kwantum wetenschappen gaat met er steeds meer vanuit dat op een diep niveau alles met elkaar verbonden is waardoor alles met elkaar samenhangt en invloed op elkaar uitoefent maar op een manier die wij nog niet kunnen begrijpen (zie ook mijn blog over aandacht).
Men gaat soms uit van een vierde dimensie, een collectief bewustzijn die het hele universum vanuit dit veld bestuurt en dan vraag ik mij af ook eventueel bouwt?


Hoe dan ook wij zijn gemaakt uit hetzelfde stof en wij zijn allemaal met elkaar verbonden.
Is dat niet mooi? Wij zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde.


Tot slot,
Er was eens een antropoloog in Afrika die een spelletje voorstelde aan een groep kinderen van de Xhosa-stam. Hij plaatste een mand met fruit onder een boom en zei: “Wie als eerste bij de mand was, krijgt al het lekkere zoete fruit”. Vervolgens gaf hij het signaal om te rennen en alle kinderen pakte elkaars hand en renden samen. Toen gingen ze in een kring zitten en genoten van het fruit. Daarop vroeg de antropoloog: “waarom renden jullie als een groep?”  “Waarom rende je niet alleen, dan had je zelf al het fruit kunnen winnen.” Toen stond één kind op en zei:
“UBUNTU, hoe kan een van ons blij zijn als de anderen verdrietig zijn?”

UBUNTU betekent in de Xhosa cultuur: “Ik ben omdat wij zijn”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten